10:02, 21/02/2019

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa thông báo thanh lý xe ô tô

Được phép của UBND tỉnh Khánh Hòa, đơn vị tiến hành thanh lý xe Ô tô con biển số 79A-004.71. Nhãn hiệu TOYOTA-LANDCRUISER. Nước sản xuất: Nhật Bản. Năm sản xuất: 1990. Giá khởi điểm: 73.080.000 đồng (Bảy mươi ba triệu không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa thông báo:


Được phép của UBND tỉnh Khánh Hòa, đơn vị tiến hành thanh lý xe Ô tô con biển số 79A-004.71. Nhãn hiệu TOYOTA-LANDCRUISER. Nước sản xuất: Nhật Bản. Năm sản xuất: 1990. Giá khởi điểm: 73.080.000 đồng (Bảy mươi ba triệu không trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).


Kính mời các tổ chức bán đấu giá tài sản công có đủ tư cách pháp nhân, đủ các điều kiện theo quy định, liên hệ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa, địa chỉ: 172/9 Bạch Đằng, P. Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để nộp hồ sơ.


Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/2/2019 đến hết ngày 1/3/2019 tại trụ sở (trong giờ hành chính).