Thông báo bán gói thanh lý tài sản năm 2017

Thứ Ba, 13/11/2018, 22:46 [GMT+7]

(Căn cứ theo QĐ số 1088/QĐ-ĐHKH ký ngày 6/11/2018


1.    Chủng loại và giá khởi điểm:


+ gói tài sản cố định (TSCĐ): 31 loại TDSCĐ giá khởi điểm bán: 4.460.000 đồng (bằng chữ: Bốn triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn đồng), có danh mục đính kèm.


+ gói công cụ dụng cụ (CCDC): 51 loại CCDC giá khởi điểm bán: 1.328.000 đồng (bằng chữ: Một triệu, ba trăm hai mươi tám ngàn đồng), có danh mục đính kèm.


2.    Địa chỉ và thời gian liên hệ xem hàng thanh lý:


Địa chỉ: 01 Nguyễn Chánh – P. Lộc Thọ - Nha Trang gặp cô Hằng – Phòng Quản trị Thiết bị & Dự án tầng 3 (điện thoại liên hệ: 0975365734).


Thời gian xem hàng thanh lý: Tập trung vào lúc 8 giờ ngày 19/11/2018 tại địa chỉ nêu trên.


Hội đồng thanh lý TS sẽ mở bán công khai vào lúc 9 giờ ngày 22/11/2018.


3.    Lệ phí:


-    Lệ phí đăng ký mua: 200.000đ (không hoàn lại)


-    Nộp tiền đặt cọc: + 4.000.000đ/ gói TSCĐ


                                 + 1.500.00đ/ gói CCDC


4.    Hình thức bán thanh lý:


Tài sản thanh lý sẽ bán theo gói cho tổ chức, cá nhân có giá mua cao nhất. nếu tổ chức, cá nhân nào không nộp đủ số tiền mua hàng thanh lý sau 24 tiếng sẽ mất tiền đặt cọc và tài sản thanh lý sẽ bán cho tổ chức, cá nhân có giá cao tiếp theo.


Hàng sẽ giao ngay trong ngày khi cá nhân, tổ chức nộp đủ tiền mua hàng thanh lý cho Phòng Kế hoạch – Tài chính. Các đơn vị khác không trúng thầu sẽ hoàn lại tiền đặt cọc ngay sau khi mở bán công khai.


 

.

các thông tin tiện ích