Thông báo thanh lý tài sản

Thứ Tư, 08/08/2018, 22:43 [GMT+7]

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN


Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ có thanh lý tài sản đã qua sử dụng (bán phế liệu) gồm 6 quả phao …2m – 2m6, các phao hiện đang nằm tại Khánh Hòa.


1. Hình thức thanh lý: Chào giá cạnh tranh (đ/kg)


2. Yêu cầu cụ thể: Đơn vị nào có nhu cầu mua thì gửi thư chào giá về Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ.


3. Thời gian nhận thư chào giá đến hết ngày 15-8-2018.


4. Phương thức chào giá: Nộp hồ sơ về Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ. 105 lô 2 Tô Hiệu, P. Vĩnh Trường. TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 

.

các thông tin tiện ích