Thông báo bán thanh lý tài sản năm 2018

Thứ Hai, 06/08/2018, 19:54 [GMT+7]

THÔNG BÁO BÁN THANH LÝ TÀI SẢN NĂM 2018

Hội đồng thanh lý tài sản Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thông báo mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý xin vui lòng nộp phiếu đăng ký (kèm photo chứng minh nhân dân) về địa chỉ: Văn phòng Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa, 26 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang.


- Tài sản gồm có: máy photocopy, máy tính, áy chủ, máy in, máy đếm tiền, máy lạnh và các thiết bị tin học khác.


- Giá khởi điểm: 37.015.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu không trăm mười lăm ngàn đồng)


- Thời gian nhận phiếu đăng ký: từ 8 giờ ngày 10-8-2018 đến trước 10 giờ ngày 16-8-2018.


- Nộp tiền đảm bảo tham gia chào giá mua hàng thanh lý là: 2.000.000 đồng (tiền đặt cọc)


Việc bán tài sản thanh lý sẽ được bán cho đơn vị, tổ chức, cá nhân có giá mua cao nhất. Lưu ý đơn vị, tổ chức, cá nhân nào được mua sẽ chịu mọi chi phí cho việc tháo dỡ, vận chuyển hàng thanh lý.


Đơn vị, tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu xin liên hệ tại: Văn phòng Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa – 26 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang, để xem xét hiện trạng tài sản.


Điện  thoại: 0258.3522427 (C. Tuyết: 01667.413.805).

 

.

các thông tin tiện ích