Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa thông báo bán thanh lý

Thứ Ba, 28/08/2018, 22:48 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa bán thanh lý một lô hàng gồm (máy móc thiết bị y tế , thiết bị văn phòng….)


Phương thức bán thanh lý: Đấu giá theo phương thức bỏ phiếu gián tiếp.


Giá khởi điểm: 9.646.000 đồng (Chín triệu sáu trăm bốn mươi sáu ngàn đồng).


Kính mời các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia mua thanh lý dạng phế liệu. Thông tin chi tiết liên hệ tại Phòng Tài Chính – Kế Toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.  

                      
Địa chỉ: 19 Yersin – Nha Trang – Khánh Hòa.


Số điện thoại: 0258.3.817682


Nhà thầu tham gia đăng ký sẽ phải mua hồ sơ: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng) và tiền đặt trước 1.900.000 đồng (Một triệu chín trăm ngàn đồng).


Thời gian xem tài sản vào lúc 9 giờ từ ngày 30/8/2018 đến ngày 31/8/2018. trong giờ hành chính.


Thời gian mua hồ sơ và nộp lệ phí vào lúc 9 giờ từ ngày 29/8/2018 đến 14 giờ ngày 4/9/2018 trong giờ hành chính (không kể ngày thứ bảy, chủ nhật).


Thời gian nhận phiếu đấu giá từ  9 giờ đến 14 giờ ngày 4/9/2018.


Thời gian mở phiếu đấu giá vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 4/9/2018.


 

.

các thông tin tiện ích