Thông báo thanh lý máy ấp, máy nở, xe, sắt thép

Thứ Hai, 18/12/2017, 17:24 [GMT+7]
THÔNG BÁO
 
Về việc thanh lý máy ấp, máy nở, xe, sắt thép
 
Trung tâm giống đà điểu Khatoco Ninh Hòa tổ chức bán đấu giá nguyên lô tài sản gồm máy ấp, máy nở, xe, sắt thép. Mời tổ chức và cá nhân có nhu cầu liên hệ anh Sơn 0905168881 hoặc anh Hải: 0905208470 để đăng ký từ 8 giờ Thứ tư, ngày 20/12/2017 đến 15 giờ Thứ năm, ngày 28/12/2017 trong giờ hành chính và nộp chậm nhất Bản đăng ký mua vào lúc 15 giờ Thứ năm, ngày 28/12/2017
 
.

các thông tin tiện ích