Thông báo bán thanh lý

Thứ Tư, 29/06/2016, 23:13 [GMT+7]

Thông báo bán thanh lý


Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa bán thanh lý một lô hàng gồm (máy móc thiết bị y tế, thiết bị văn phòng...)


Phương thức bán thanh lý: Đấu giá theo phương thức bỏ phiếu kín và công khai


Giá khởi điểm: 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng)


Kính mời các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia mua thanh lý dạng phế liệu. Thông tin chi tiết liên hệ tại Phòng Tài chính-Kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Địa chỉ: 19 Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa


Số điện thoại: 058.3817682


Nhà thầu tham gia đăng ký sẽ phải đóng một khoản lệ phí là 100.000 đồng (Một trăm ngàn đồng) và đặt cọc một khoản tiền là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).


Thời gian xem tài sản và nộp lệ phí vào lúc 8 giờ ngày 30/6/2016 đến ngày 5/7/2016 trong giờ hành chính (không kể ngày thứ bảy, chủ nhật).


Thời gian nhận phiếu đấu giá từ 8 giờ đến 14 giờ ngày 5/7/2016.


Thời gian mở phiếu đấu giá vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 5/7/2016.

.

các thông tin tiện ích