Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý

a. Công ty Xăng dầu Phú Khánh bán đấu giá tài sản thanh lý bồn thép, vỏ cột bơm, máy bơm hơi… b. Công ty bán hồ sơ từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại phòng Kế toán số 10B Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang.

Thông báo bán tài sản thanh lý

1. Tài sản bán đấu giá thanh lý: - Tài sản cố định: Máy chiếu, máy vi tính, ti vi, máy in, máy tiện máy bào… - Công cụ dụng cụ: Máy Cassette, sách báo và các công cụ dụng cụ khác…

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Hội đồng thanh lý TSCĐ Công ty Bảo Việt Nhân thọ Khánh Hòa tiến hành bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau: . Tài sản bán đấu giá: xe ô tô Toyota Altis 5 chổ-màu đen , số lượng:01 chiếc, hiện trạng chung: Xe đang hoạt động bình thường.

 
.

các thông tin tiện ích