Tìm chủ sở hữu tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Thứ Tư, 05/09/2018, 23:37 [GMT+7]

 Thông báo

Tìm chủ sở hữu tang vật, phương tiện bị tạm giữ

Đồn Biên phòng Đầm Môn đang tạm giữ 06 mô tô hai bánh như sau: 

 

TT

NHÃN HIỆU

BKS

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

1

VEMVIPI

Không

Bị mờ

VTT36JL1P52FMH014956

2

JONQUIL

Không

RRKWCHOUM5SG05705

VTT02JL1P52FMH005705

3

GENASSI

Không

RMNWCHEMN6H000281

VHLFM152FMHV200281

4

AMAZE

Không

RRKWCH9UM7X002844

VTTJL1P52FMHJ002844

5

HONDA 67

79FB9524

Bị mờ

Bị mờ

6

AMA

Không

 MA/C100F0012128

AMAC100E0012128

 

Đồn Biên phòng Đầm Môn thông báo những ai là chủ sở hữu hợp pháp của những phương tiện trên, mang giấy tờ đến Đồn Biên phòng Đầm Môn; địa chỉ: Đầm Môn, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa để được giải quyết; điện thoại: 02583939036. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, không xác định được chủ sở hữu, Đồn Biên phòng Đẩm Môn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

.

các thông tin tiện ích