Thông báo

Thứ Tư, 06/12/2017, 23:17 [GMT+7]

THÔNG BÁO

Tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đang bị tạm giữ

Qua công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, Công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ 129 xe mô tô vi phạm luật giao thông đường bộ (có danh sách kèm theo). Đến nay, đã quá thời hạn tạm giữ. Công an huyện Diên Khánh thông báo cá nhân, tổ chức nào có phương tiện nêu trên đến Công an huyện Diên Khánh để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết, Công an huyện Diên Khánh sẽ ra quyết định tịch thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên hệ: Đội Cảnh sát Giao thông và Trật tự Cơ động Công an huyện Diên Khánh. Địa chỉ: Số 128 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3850763.

DANH SÁCH XE MÔ TÔ BỊ TAM GIỮ QUÁ THỜI HẠN QUY ĐỊNH

 

STT

Biển kiểm soát

Nhãn hiệu

Loại xe

Số loại

Số máy

Số khung

Màu sơn

1

79D1-027.74

VEMVIPI

2 bánh

110E

52FMH039504

2UMAXC39504

Đen Bạc

2

79T2-9643

SYM

2 bánh

JOYRIDE

WAAD006009

ADAD006009

Nâu Vàng

3

79Z1-143.40

HONDA

2 bánh

VISION

JF33E0468599

3318DY388613

Trắng

4

79F7-6219

DAYANG

2 bánh

DY100A

150FM-8010207

DY100A-8010207

Xanh

5

79N3-2083

MAIESTY

2 bánh

FT110

FMH-091074

CH022TT091074

Xanh

6

79K7-2696

WOLDWIDE

2 bánh

100

FMG-310735846

CGL0Y0735846

Nâu

7

79N1-6619

HANSOM

2 bánh

100

CF100E0804362

CG0042U804362

Nâu

8

79D1-033.46

CAVALRY

2 bánh

110E

52FMH022591

1UMAXT22591

Xanh

9

79T2-7031

TIANMA

2 bánh

TM100

0FMG02501224

G4MY5A001024

Nâu

10

79D1-067.45

SHMOTO

2 bánh

100E

50FMG008722

0UMAXY08722

Nâu

11

79N1-4558

TEAM

2 bánh

100

FMG-20001105

PCG0012T001277

Nâu

12

79T1-0546

POLISH

2 bánh

110

FMH3009333

UM7X009333

Đen

13

79N9-9248

FOCOL

2 bánh

110

FMH-A00000639

CH2ME5A-000899

Xanh

14

79L2-0442

TALENT

2 bánh

110

FMH-X008940

UM5X008940

Đen

15

79K5-5159

FASTER

2 bánh

110

FMH-01888365

CHL00153261

Xanh

16

79K8-2241

WAYMAN

2 bánh

110

FMH-10951729

PCH-0021A012659

Xanh

17

79FB-0671

HONDA

2 bánh

C50

5016425

5016538

Xanh

18

79N4-0589

LINDA

2 bánh

110

FMH-320272511

CH022VT007734

Đỏ

19

79T1-0561

WAVE RS

2 bánh

110

FMH014290

M7XS14290

Xanh

20

79D1-293.63

DRUM

2 bánh

100

HD1P50FMG3Y0179543

LI3XOY301YAA11303

Nâu

21

79F4-8243

DREAM

2 bánh

C100

0047778

0047778

Nâu

22

79FC-1683

HONDA

2 bánh

C50

5423621

5418860

Xanh

23

79D1-013.16

WAVE RS

2 bánh

110

52FMH001681

2UMAXW01681

Đỏ Đen

24

79N2-5582

VECSTAR

2 bánh

110

FMH-010584

CH012VN010584

Đỏ

25

79T1-8920

JONQUIL

2 bánh

100

52FMHV290817

7H000817

Xanh

26

79L4-2188

RUBITHAI’S

2 bánh

100

FMG-00071575

XM6H071575

Nâu

27

79N3-8304

LISOHAKA

2 bánh

110

FMH-00056744

H022LK056744

Xanh

28

79K8-8616

FASTER

2 bánh

110

FMH-01502251

110-200003779

Xanh

29

79K6-0564

WAKEUP

2 bánh

110

FMH-310241040

CH0031R-202916

Xanh

30

79H1-204.03

YAMAHA

2 bánh

EXCITER

55P1-214576

P10DY214573

Xanh Trắng

31

79N4-5999

SUZUKI

2 bánh

SMASH

E432-VN129605

BE49L040129605

Ghi

32

79T1-3809

CIRIZ

2 bánh

110

FMH-V125579

PR7A125579

Xanh

33

79L2-1650

LINDA LIFAN

2 bánh

100

FMH-320275046

VT-010262

Đen

34

79N2-7467

ATLANTIE

2 bánh

100

FMG-011456

CG0012A011456

Nâu

35

79T2-6605

SYM

2 bánh

ATTILAVTG

VTFBD015925

5NDAD01592

Đen

36

79R1-5620

SIRIUS

2 bánh

110

52FMH023218

UM7XS23218

Đỏ Đen

37

79K5-8293

RIVER

2 bánh

110

FMH-01063100

YX110-11080600

Đỏ

38

79N4-7906

LIFAN

2 bánh

110

FMH-320278652

CH022VT013732

Xanh

39

79K4-9875

RIVER

2 bánh

110

FMH-10230059

110-10230059

Đỏ

40

79T2-9995

YAMAHA

2 bánh

SIRIUS

5C63383616

630AY383567

Trắng Đen

41

79K7-008

DAME

2 bánh

100

FMG-301010042

CG0021U010042

Nâu

42

79L8-4190

PUSACO

2 bánh

110

FMH003148

UM7XE03148

Đen Xám

43

79N2-4285

HAESUN

2 bánh

125

HAF125E0001247

CJ093FC001247

Ghi

44

79N3-7258

MAIESTY

2 bánh

110

FMH-095559

CH022TT-095559

Đỏ

45

79T2-9253

SYM

2 bánh

SAF

SACBH048400

KHAH048400

Đen Bạc

46

79T1-6087

EQUAL

2 bánh

 

FMH004204

UM7XP04204

Đen

47

79N8-6393

MEDAL

2 bánh

110

FMH-F205677

H085UM205677

Xanh

48

79L6-4856

SANGZANG

2 bánh

110

FMH-00000425

MN5H000425

Đen

49

79N7-4520

GUIDA

2 bánh

110

FMH-006406

CH053TT006406

Xanh

50

79N5-4934

FANLIM

2 bánh

100

FMH-007742

DCH033TT007742

Xanh

51

79F6-206

SUZUKI

2 bánh

FX125

101805

A01805

Tím

52

79N6-3665

DAMSAN

2 bánh

100

FMG-00061490

CG064HH061490

Đỏ

53

79K6-8057

WORLD

2 bánh

110

FMH-10027199

XCH001A005832

Xanh

54

79K5-9637

ZEBRA

2 bánh

110

FMH-3Y0315211

PCH-0051H000415

Xanh

55

79N7-1085

HAESUN

2 bánh

125

FC125E-0009462

CJ0G4FC002362

Đỏ

56

79H1-1681

DAISAKI

2 bánh

110

FMH-207136

M7B007136

Đỏ Đen

57

79K8-9752

LIFAN

2 bánh

110

FMH-10272013

XCH40X1AS27241

Xanh

58

79K6-2022

DARLING

2 bánh

DL100-LF

1P50FMG310491798

XS100600014228

Nâu

59

79L1-1568

MIKADO

2 bánh

110

FMH-N006098

E4UM-006098

Đỏ

60

79N1-113.76

VEMVIPI

2 bánh

100E

T36JL1P50FMG004994

DCG2UMAXC04994

Nâu

61

79F6-5630

DH88

2 bánh

90

3011174

311081

Xanh

62

79K6-9555

SUPRISEBEST

2 bánh

110

FMH-10334770

MG110-20015264

Xám

63

79F8-6676

LUOJIA

2 bánh

LJ110-8

FMH-2000107119

CH407Y1005810

Xanh

64

79K2-9080

TIANMA

2 bánh

110

FMH-Y0290843

CHL110-00110153

Nâu

65

79K3-1128

ROMANTIC

2 bánh

120

FMI-Y0262845

WG120-0098962

Xanh

66

79K2-1469

XIONGSHI

2 bánh

110

152FM-Y0579975

XS110-200010125

Xanh

67

79K7-4225

SEASPORT

2 bánh

100

FMH-02234076

CB110-200134076

Xanh

68

79N8-5547

KAISER

2 bánh

110

FMH-4T101471

CH054UM001471

Đỏ

69

79L9-7387

ATTILA

2 bánh

125

BFD034551

D7D034551

Đen

70

79K9-7423

LEXIM

2 bánh

100

FMG-02197996

CG20X-02198151

Nâu

71

79N6-2981

MAIESTY

2 bánh

110

FMH-140425

CH0A4TT140425

Xanh

72

79L6-0761

SIRIUS

2 bánh

110

FMH-001323

UM6XV01323

Xanh

73

79F1-5906

DH88

2 bánh

90

4015590

415587

Đỏ

74

79FC-0172

HONDA

2 bánh

C50

5398300

5395515

Xanh

75

79H2-5529

PUSACO

2 bánh

110

FMH-017342

M7XE17342

Đỏ

76

79N6-0722

RIVER

2 bánh

100

FMG-4C200875

CG0H4UM000786

Đỏ

77

79H5-4411

YAMAHA

2 bánh

SIRIUS

5C64283686

RLCS5C640AY283683

Trắng Xám

78

79N4-0790

DAYANG

2 bánh

100

FMG-80113903

LCG0033U113903

Xanh

79

79F3-1335

SUZUKI

2 bánh

VIVA

123134

123107

Đen

80

79N6-0370

VINASIAM

2 bánh

110

FMH-000910

CH064SA000910

Xanh

81

79L8-7657

WAVE

2 bánh

110-1

VHLFM152FMHV204391

RMNWCHEMN6H004391

Đỏ Đen

82

79N2-0380

HONDA

2 bánh

C70

79522

C70-CB012376

Xám

83

79L3-4679

ATTILA

2 bánh

125

BCD-039752

DD6D039752

Đen

84

79F2- 6980

ORIENTAL

2 bánh

100

FMG-00212705

CGL30Y1082105

Đen

85

79T2-6157

WAVE

2 bánh

110

FMHV209896

MN8H009896

Đen- xám

86

79D1-001.40

ETS

2 bánh

100

FMG002915

MAXS02915

Nâu

87

79FC-2661

HONDA

2 bánh

C50

5252240

5252350

Xanh

88

79K8-7093

SURIKABEST

2 bánh

110

FMH-10110981

CHL01042240

Xanh

89

79N8-3945

WANA

2 bánh

110

FMH-2009247

CH0032R009247

Xanh

90

79F6-3205

MAGIC

2 bánh

100

001600

001600

Đỏ

91

79FC-6518

HONDA

2 bánh

C50

C50E-5314470

C50-5314318

Xanh

92

79N4-8243

SUFAT

2 bánh

100

FMG-024578

CG013PJ024578

Xanh

93

79L9-1231

JIULONG

2 bánh

100

FMG-004641

UM71002369

Nâu

94

79N3-1845

MAIESTY

2 bánh

110

FMH-087169

WCH022TT087169

Xanh

95

79D1-055.53

YAMAHA

2 bánh

SIRIUS

5C63503999

30BY503933

Đen-Đỏ

96

79K8-6024

DAYANG

2 bánh

100

FMG-80102481

PCG0031U102481

Đen

97

79D1-129.45

ETS

2 bánh

100

50FMG002500

2UMAXS02500

Nâu

98

79T1-3873

MIKADO

2 bánh

110

FMHN029750

M7XP29750

Đen

99

79D1-058.92

LIFAN

2 bánh

110

FMH20162331

022VT001752

Xanh

100

79C1-028.38

SOEM

2 bánh

110E

VTT08JL1P52FMH022866

RRKWCH0UM7XS22866

Đỏ- Đen

101

79N9-2948

DAMSAN

2 bánh

110

FMH-00123315

CH094UM123315

Đỏ

102

79F8-6670

CAMELIA

2 bánh

SZ100-5

150FM-00010143

CGL48X0002442

Nâu

103

79N9-3785

FUSACO

2 bánh

110

FMF-34N103917

CH064UM203917

Xanh

104

79Z1-9218

HONDA

2 bánh

HC 12

HC12E2701608

1203AY201567

Đen Bạc

105

79L9-2476

PGOT

2 bánh

110

FMH-005145

M7XG05145

Xám Đen

106

79L7-5877

PITURY

2 bánh

110

FMHV-901040

N6H001040

Bạc Đen

107

79F9-7420

DRUM

2 bánh

110

FMH-00003703

DU110-200000903

Trắng

108

79L9-7484

DAEHAN

2 bánh

NOVA 110

MD110-0001275

MD51001275

Đỏ- Bạc

109

79N3-1836

MAIESTY

2 bánh

110

FMH-089001

WCH022TT089001

Xanh

110

79K5-3615

XIONGSHI

2 bánh

110

FMH-01069161

XS110-20055608

Xanh

111

79H1-141.69

YAMAHA

2 bánh

110

5C64-810659

640CY810656

Vàng- Đen

112

79H1-9746

XTREM

2 bánh

110

FMH-N800053

V7A000053

Xanh- Đen

113

79N3-8552

LISOHAKA

2 bánh

100

FMG-2000102137

DCG012LK102137

Xanh

114

79N7-9036

GUANGTA

2 bánh

110

FMH-300000332

BCH044PD000332

Ghi Xanh

115

79D1-037.38

CITI@

2 bánh

110C

FMHV00229190

H9MN8H029190

Đen

116

79N9-8662

YAMAHA

2 bánh

110

5HU9-03116

5HU904Y003116

Trắng

117

79K1-4301

HOLDER

2 bánh

100

FMG-Y0433803

HD100-200110439

Nâu

118

79K8-0368

WAYMAN

2 bánh

110

FMH-10951446

CH0021A012208

Xanh

119

79S1-2822

KHÔNG RÕ

2 bánh

100

FMG37A103933

PD7A003933

Xanh

120

79N9-5866

FASHION

2 bánh

110

FMH-00036327

H064TL011410

Xanh

121

79K7-0880

SUPRISEBEST

2 bánh

110

FMH-10338819

MG110-28021001

Xanh

122

79D1-109.23

HONLEI

2 bánh

110

FMHV00600277

H9MN9H000277

Đen

123

79K9-0860

ORIENTAL

2 bánh

110

FMH-310443254

XN3B-20011439

Xanh

124

79K5-3059

QUICKNEWWAVE

2 bánh

100

FMG-10177433

CHL-00145729

Nâu

125

79D1-084.38

VIESTAR

2 bánh

110

FMH-02180275

11001280275

Xanh

126

79K5-3447

FASTER

2 bánh

110

FMH-01307667

CHL01307878

Đỏ

127

79N7-9194

KIMPO

2 bánh

110

FMH-4G200608

BCH074CR200608

Đỏ

128

79F9-3080

WAVE

2 bánh

EXCLUSISE

FMH-Y0107414

WWA110-00000003

Xanh

129

79L1-2065

GUIDA

2 bánh

110

FMH-005969

CH053TT-005969

Đỏ

 

.

các thông tin tiện ích