Phòng PC67 - Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 14/03/2016, 23:30 [GMT+7]

Thông báo

Hiện nay Phòng PC67 - Công an tỉnh Khánh Hòa đang tạm giữ 70 phương tiện xe mô tô, xe máy vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ mà người vi phạm không đến Phòng PC67 để giải quyết, xử lý theo quy định. (Đính kèm danh sách). Thông báo cho những ai là chủ sỡ hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp các phương tiện có trong danh sách đến Phòng PC67 - Công an tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: 14 Võ Văn Ký – P.Phương Sài – TP. Nha Trang) để xem xét, giải quyết. Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không có ai đến liên hệ giải quyết, Phòng PC67 - Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ xử lý số mô tô, xe máy trên theo quy định pháp luật.

 

STT

BIỂN KIỂM SOÁT

SỐ MÁY

SỐ KHUNG

MÀU SƠN

NHÃN HIỆU

1

79FB-2699

803004

KHÔNG

ĐEN

HONDA 67

2

79F3-6788

8565

KHÔNG

XANH

CUB

3

51FU5-6680

615696

615696

ĐEN

MAGIC

4

79K7-3144

01723171

01723171

ĐỎ

BEZT

5

79K9-4316

007823

1007823

ĐEN

DREAM

6

79-741-I

6252643

6190638

XANH

CUB

7

52-871-N

1391866

1391790

XANH

CUB 50

8

49S8-2897

296940

0088546

NÂU

DREAM

9

79FA-7480

12990

2413533

XANH

CHALY

10

KHÔNG

157851

173102

ĐEN

HONDA 67

11

KHÔNG

ULK-150

000109121

XANH

WAVE

12

79K3-8853

10032891

KHÔNG

XANH

BEZT

13

79K9-2798

11353

30464118

ĐỎ

FX

14

79K8-5848

02266378

166318

NÂU

DREAM

15

79N2-5515

045526

045526

XANH

WAVE

16

79F8-9553

8017846

8017846

XANH

WAVE

17

79-922-NH

8294006

0294022

XANH

CUB

18

18-949-F

296940

317627

ĐEN

HONDA 67

19

79-F1-2834

1123293

1141159

ĐỎ

CITY

20

79L1-8745

003045

003045

XANH

SOCO

21

79N7-2621

011970

011970

XANH

WAVE

22

79K7-7107

0135083

10135083

XANH

BEST

23

52MA-8770

33456

005241

XANH

CUB 50

24

79FA-3809

8957415

8957415

XANH

CUB 50

25

79F2-6069

0592688

0008233

ĐỎ

WAVE

26

79K3-7470

01723870

1315

ĐỎ

BEST

27

79F5-3991

KHÔNG

409275

ĐEN

ANGEL

28

79N2-8082

00019249

019249

XANH

WAVE

29

34-491-H8

129543

40560

TRẮNG

 

30

79K6-8953

0134695

22005562

XANH

FX

31

79FA-1019

6214030

6606179

XANH

CUB 50

32

79N2-1656

072492

072492

ĐỎ

WAVE

33

29U2-7113

12064

12064

ĐỎ

FX

34

16H1-5458

11000686

11000686

XANH

WAVE

35

84F8-1746

066641

006641

ĐỎ

WAVE

36

78F7-7806

10206957

200105952

ĐỎ

FX

37

79K7-6336

0120174

01042609

ĐEN

VIVA

38

79Z1-1983

003792

003792

NÂU

DREAM

39

79K2-0150

01835969

01835969

NÂU

DREAM

40

79k5-0625

10101602

KHÔNG

ĐỎ

BEZT

41

37H8-4822

10113472

10008325

XANH

BEST

42

79N7-9606

460064

460064

XANH

WAVE

43

79U1-5311

017066

017066d

ĐEN

ROONEY

44

79F3-0346

022096

KHÔNG

XANH

SANYANG

45

79L5-3166

004436

004436

ĐỎ

REBAT

46

79K9-0565

01741869

KHÔNG RÕ

XANH

WAVE

47

79L4-4608

00056391

056391

ĐỎ

WAVE

48

79N3-1573

000522

000522

XANH

WAVE

49

79Z1-0970

051661

051661

VÀNG

ELGO

50

85R3-1983

99110037

99111186

XANH

WAVE

51

79K4-3780

10037133

20010062

XANH

BEST

52

79F4-2336

061031

KHÔNG

ĐỎ

DD 70

53

79F5-5563

05507

006993

XANH

DALIM

54

36H4-9713

02100932

23032

XANH

WAVE

55

79K1-5297

0622309

22309

NÂU

DREAM

56

79L1-0636

028553

028553

XANH

WAVE

57

79FB-4975

9919817

9919890

XANH

CUB 50

58

79N6-0574

004104

004104

XANH

WAVE

59

79L3-5361

003893

003893

XANH

WAVE

60

79L2-7899

019561

019561

ĐỎ

WAVE

61

79K4-8857

01870908

00151827

ĐEN

LONGCI

62

79N-5704

05793

05793

ĐỎ

WAVINA

63

79Z1-5460

46971

206971

TÍM

MAX

64

79FA-6938

5352470

5352462

XANH

HONDA

65

79K7-4410

FMH-10340032

MG110-33102821

TÍM

SUPRISEBEST

66

47P1-5322

5C64224084

RLCS5C640AY224100

KHÔNG XÁC ĐỊNH

KHÔNG

67

79F4-3599

056483

79267

ĐỎ

SANYANG

68

79H5-4833

JC43E0838498

RLHJC430AY035196

ĐEN-ĐỎ

WAVE RS

69

79K2-1554

FMG-Y048097

HD100-00123253

NÂU

HOLDER

70

KHÔNG

XHLFM152FMHV01112586

RMNWCHSMN9H0012586

KHÔNG XÁC ĐỊNH

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích