11:02, 14/02/2023

Thông báo Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Dự án: Đường D1 (từ Tỉnh lộ 2 - Quốc lộ 27C)

Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số thửa đất bị ảnh hưởng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm, cụ thể như sau:

 

THÔNG BÁO


Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Dự án: Đường D1 (từ Tỉnh lộ 2 - Quốc lộ 27C)

Địa điểm xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh


Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số thửa đất bị ảnh hưởng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm, cụ thể như sau:


- Thửa đất số 535; 966; 967 bản đồ địa chính số 02 - tại xã Diên Lạc.


- Thửa đất số 224; 367; 434; 435; 436; 459; 460; 490; 491; 497; 526; 560; 728; 1004; 1005 bản đồ địa chính số 07 - tại xã Diên Lạc.


- Thửa đất số 03; 05; 36; 46; 47 bản đồ địa chính số 9 - tại xã Diên Lạc.


Do đó, để đảm bảo tiến độ của dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất đến liên hệ tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh, số ĐT: 02583.853.858 hoặc 0347419778 (gặp đồng chí Nguyễn Nhật Tân); Địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để kê khai và cung cấp các loại giấy tờ có liên quan (trong giờ hành chính).


- Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/02/2023.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng BT, HT và TĐC công trình sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.