Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo

Thứ Hai, 07/11/2022, 23:51 [GMT+7]

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang thông báo:


1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi bền vững các thành phố Duyên hải -Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:


(Kèm Thông báo số 318/TB-HĐBT ngày 27/10/2022 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang và Phương án dự kiến (Đợt 46): 07 trường hợp/09 thửa).


2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND phường Vĩnh Phước và Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa (13A Hoàng Hoa Thám, Nha Trang).


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày (kể từ ngày 31/10/2022 đến hết ngày 19/11/2022).


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu gửi về UBND phường Vĩnh Phước hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa - số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.

Tin khác
.

các thông tin tiện ích