11:03, 29/03/2022

Thông báo V/v liên hệ để giải quyết hồ sơ bồi thường thuộc dự án: Công viên văn hóa du lịch sinh thái Bãi Dài

Căn cứ Thông báo số 382/TB-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện Cam Lâm về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Công viên văn hóa du lịch sinh thái Bãi Dài tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm;

 

Thông báo V/v liên hệ để giải quyết hồ sơ bồi thường thuộc dự án: Công viên văn hóa du lịch sinh thái Bãi Dài


Căn cứ Thông báo số 382/TB-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện Cam Lâm về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Công viên văn hóa du lịch sinh thái Bãi Dài tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm;

Hiện trong đất dự án có Bà Ngô Thị Mỹ Phượng đứng tên hai thửa đất số 340,499 tờ bản đồ số 02 được cấp GCNQSD đất.


UBND xã Cam Hải Đông thông báo cho cá nhân, tổ chức nào có liên quan đã được bà Ngô Thị Mỹ Phượng ủy quyền sử dụng đất, liên hệ với UBND xã Cam Hải Đông, UBND huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để giải quyết các quyền lợi liên quan việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.


Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/4/2022. Nếu quá thời hạn nêu trên, không có tổ chức, cá nhân nào đến liên hệ để giải quyết quyền lợi liên quan quyền người được ủy quyền của bà Phượng thì UBND xã báo cáo UBND huyện để giải quyết quy định pháp luật đất đai.