Thông báo

Thứ Hai, 07/06/2021, 22:16 [GMT+7]

Thông báo

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Tùng do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 14/4/1999.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Tùng do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 14/4/1999 đối với 1 phần thửa đất số: 27 tờ bản đồ số: 2B nay là thửa đất số: 283 tờ bản đồ số: 8 diện tích: 66,5m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho Hộ bà Nguyễn Thị Đậu được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Tùng theo quy định.

.

các thông tin tiện ích