UBND huyện Cam Ranh thông báo về việc chuyển quyền sử dụng đất

Chủ Nhật, 30/05/2021, 21:01 [GMT+7]

Thông báo về việc chuyển quyền sử dụng đất


Ngày 27-7-1999, UBND huyện Cam Ranh cấp Giấy chứng nhận số vào sổ 00235QSDĐ/CH-CR; tại thửa đất số 415, tờ 10, diện tích 1.550m2, loại đất Q+LK cho hộ ông Nguyễn Cư và bà Nguyễn Thị Phích. Địa chỉ đất: thôn Lập Định 2, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 12-8-1999, ông Nguyễn Cư và bà Nguyễn Thị Phích chuyển nhượng thửa đất số 415, tờ 10, diện tích 1.550m2 lại cho ông Huỳnh Thu và bà Nguyễn Thị Thừa, hợp đồng chuyển nhượng được chính quyền xác nhận.


Sau khi kết thúc thời gian thông báo theo quy định, nếu không có tranh chấp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa sẽ cấp Giấy chứng nhận cho ông Huỳnh Thu và bà Nguyễn Thị Thừa.

.

các thông tin tiện ích