Thông báo thu hồi đất bổ sung

Chủ Nhật, 30/05/2021, 21:45 [GMT+7]

Thông báo thu hồi đất bổ sung

THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG


Để thực hiện dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, TP Nha Trang Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, thành phố Nha Trang như sau:


1. Lý do: Thu hồi đất bổ sung để thực hiện mở rộng Đường số 22 (từ lộ giới 20m lên lộ giới 35m).


2. Địa điểm: phường Phước Hải, phường Phước Long, thành phố Nha Trang.


3. Diện tích và phạm vi thu hồi đất bổ sung: 703,2m2 (trong đó 562,6m2 đất thuộc phường Phước Long và 140,6m2 đất thuộc phường Phước Hải). Xác định theo trích đo địa chính số 176-2016 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa xác nhận ngày 13/10/2016.


Diễn giải chi tiết số liệu diện tích đất thu hồi theo Thông báo số 139/2011 và Thông báo số 351/2021 cụ thể như sau:

 

 

4. Thời gian thực hiện: năm 2021-2023


5. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang.


6. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I, thành phố Nha Trang.


7. Đề nghị các cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất trong phạm vi khu vực quy hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng kê khai, xác định diện tích nhà, đất, cây trồng, vật kiến trúc theo đúng quy định của Pháp luật.


- Thời gian kê khai: Từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 25/6/2021.


- Địa điểm kê khai: Trụ sở UBND các phường Phước Hải, Phước Long hoặc trụ sở Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang (địa chỉ: STH28A.12 Đường số 13, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).


8. Sau thời hạn Thông báo kê khai và nộp hồ sơ thửa đất nêu trên, nếu còn tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có đất bị thu hồi thuộc dự án không chấp hành phối hợp thực hiện kê khai, kiểm đếm, nộp hồ sơ giấy tờ liên quan thì Tổ công tác sẽ tiến hành kiểm kê vắng chủ (nếu có).

 

.

các thông tin tiện ích