Thông báo chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ Ba, 11/05/2021, 22:58 [GMT+7]

Thông báo chuyển nhượng quyền sử dụng đất


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Ngọc Ty do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2003 đối với một phần thửa đất số 31 tờ bản đồ số 17 nay là thửa đất số 25 tờ bản đồ số 44 diện tích 110,1m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Bùi Thanh Hoàng và bà Huỳnh Thị Huệ được biết nội dung nêu trên.


Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Ngọc Ty theo quy định.

.

các thông tin tiện ích