Thông báo

Chủ Nhật, 23/05/2021, 22:41 [GMT+7]

Thông báo


Về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị ảnh hưởng để thực hiện Công trình: Nâng cấp Kênh tiêu Bầu Máng


Địa điểm: Xã Diên Điền, xã Diên Phú, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh


Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ.


Tuy nhiên vẫn còn một số thửa đất bị ảnh hưởng nhưng chủ sử dụng đất chưa liên hệ để thực hiện kê khai, kiểm đếm, cụ thể như sau:


1. Xã Diên Điền:


- Thửa 86, 655, 800 và 938, tờ bản đồ địa chính số 10.


- Thửa 08 và 09 tờ bản đồ địa chính số 14.


2. Xã Diên Phú: - Thửa 1043, tờ bản đồ địa chính số 06.


3. Thị trấn Diên Khánh: - Thửa 339 và 569, tờ bản đồ địa chính số 07.


Do đó, để đảm bảo tiến độ của dự án và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng BT, HT và TĐC dự án đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa kê khai và chưa nộp đầy đủ các loại giấy tờ nhà đất đên liên hệ tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh, số ĐT: 02583.853.858; Địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để kê khai và cung cấp các loại giấy tờ có liên quan (trong giờ hành chính).


Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/6/2021.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng BT, HT và TĐC công trình sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.

.

các thông tin tiện ích