Thông báo chuyển quyền sử dụng đất

Chủ Nhật, 20/09/2020, 21:56 [GMT+7]

Thông báo chuyển quyền sử dụng đất


Ngày 21-8-2009, UBND huyện Cam Lâm cấp GCN số phát hành AP 979937; tại thửa đất số 977, tờ 11, diện tích 160m2, loại đất ONT cho hộ bà Huỳnh Thị Ngọc Vân. Địa chỉ đất: 16 Thái Nguyên, Phương Sài, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 21-2-2012, hộ bà Huỳnh Thị Ngọc Vân chuyển nhượng thửa đất số 977, tờ 11, diện tích 160m2 lại cho bà Hồ Thị Ánh, giấy tờ không được chính quyền xác nhận.


Sau khi kết thúc thời gian thông báo theo quy định, nếu không có tranh chấp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa sẽ cấp Giấy chứng nhận cho bà Hồ Thị Ánh.

 

.

các thông tin tiện ích