Thông báo về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị thu hồi để thực hiện Công trình: Đường N3

Thứ Năm, 21/11/2019, 21:59 [GMT+7]

Thông báo về việc kê khai và nộp hồ sơ thửa đất bị thu hồi để thực hiện Công trình: Đường N3


Địa điểm: Xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh


Hiện nay, Tổ công tác đã tiến hành kiểm điếm khối lượng bị ảnh hưởng giải tỏa và thu nhận hồ sơ, giấy tờ nhà đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên vẫn còn thửa đất 862, tờ bản đồ địa chính số 2, tại xã Diên Lạc chủ sử dụng chưa liên hệ để thực hiện kê khai tài sản và phối hợp để kiểm điếm.


Do đó, để đảm bảo tiến độ của công trình và tính pháp lý trong việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Hội đồng BT, HT và TĐC công trình đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng thửa đất nói trên xin mời đến tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Diên Khánh; Địa chỉ: 87 Lý Tự Trọng, Thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh để kê khai và cung cấp toàn bộ các loại giấy tờ có liên quan. (LH ông Nguyễn Nhật Tân - SĐT: 0347419778).


Thời gian: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày27/11/2019.


Quá thời hạn thông báo nêu trên mà các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không thực hiện việc kê khai và nộp hồ sơ nhà đất thì Hội đồng BT, HT và TĐC công trình sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định. Mọi tranh chấp và thắc mắc khiếu nại về sau sẽ không được xem xét giải quyết.

 

.

các thông tin tiện ích