UBND thành phố Nha Trang thông báo

Thứ Năm, 03/10/2019, 21:33 [GMT+7]

UBND TP. NHA TRANG THÔNG BÁO


Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 24/TB-UBND ngày 20-1-2019, Thông báo số 51/TB-UBND ngày 5-2-2016 và Thông báo số 61/TB-UBND ngày 26-1-2018 của UBND TP. Nha Trang, cụ thể như sau:


Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị Hoàng Long, TP. Nha Trang (Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Nha Trang là cơ quan đầu mồi tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật).


Các nội dung khác tại Thông báo số 24/TB-UBND ngày 20-1-2019, Thông báo số 51/TB-UBND ngày 5-2-2016 và Thông báo số 61/TB-UBND ngày 26-1-2018 của UBND TP. Nha Trang vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành. 

.

các thông tin tiện ích