Thông báo

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến: - Kèm Phương án dự kiến (Đợt 03): 11 trường hợp.

Thông báo chuyển quyền sử dụng đất

Ngày 21-8-2009, UBND huyện Cam Lâm cấp GCN số phát hành AP 979937; tại thửa đất số 977, tờ 11, diện tích 160m2, loại đất ONT cho hộ bà Huỳnh Thị Ngọc Vân. Địa chỉ đất: 16 Thái Nguyên, Phương Sài, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 21-2-2012, hộ bà Huỳnh Thị Ngọc Vân chuyển nhượng thửa đất số 977, tờ 11, diện tích 160m2 lại cho bà Hồ Thị Ánh, giấy tờ không được chính quyền xác nhận.

Thông báo

1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Đường dây 220KV Krông Buk- Nha Trang mạch 2, đoạn qua xã Vĩnh Phương và xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. 2. Địa điểm thu hồi đất: tại xã Vĩnh Phương và xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. 3. Diện tích thu hồi đất: 9.503m2 xác định theo Bộ bản đồ trích đo địa chính số 41-2020 và số 42-2020 do Công ty cổ phần tư vấn điện 4 xác lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa xác nhận kết quả đo đạc ngày 28/5/2020.

 
.

các thông tin tiện ích