UBND TP. Nha Trang thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án

1. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền. 2. Địa điểm thu hồi đất: tại phường Xương Huân, thành phố Nha Trang. 3. Diện tích thu hồi đất: dự án khoảng 0,75ha (trong đó diện tích giải tỏa khoảng 0,02ha) xác định theo bản đồ trích đo địa chính số 35-2021 do Công ty TNHH DV,TM, XD Thành Lợi lập.

UBND thành phố Nha Trang thông báo

"UBND thành phố Nha Trang ban hành Thông báo số 1166/TB-UBND ngày 14/8/2020 và Thông báo số 286/TB-UBND ngày 12/4/2021 về việc bổ sung thời gian thực hiện và điều chỉnh diện tích, phạm vi ranh giới đất thu hồi tại Thông báo số 800/TB-UBND ngày 05/10/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái VCN, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

Công ty CP Bất động sản Hà Quang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội HQS

Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang ("HQL") thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Sau đây là một số nội dung liên quan đến thông tin dự án

 
.

các thông tin tiện ích