10:11, 27/11/2022

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông btổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Cung cấp dịch vụ thu gom xe đẩy hành lý năm 2023 tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh".

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Cung cấp dịch vụ thu gom xe đẩy hành lý năm 2023 tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Cung cấp dịch vụ thu gom xe đẩy hành lý năm 2023 tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh
Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ thu gom xe đẩy hành lý năm 2023 tại nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu đối với dịch vụ thu gom xe đẩy hành lý: Vui lòng truy cập theo đường link bên dưới:


(https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chaogia-v-v-cung-cap-dich-vu-thu-gom-xe-day-hanh-ly-nam-2023-tai-nha-ga-hanh-khacht1-cang-hkqt-cam-ranh).


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 28 tháng 11 năm 2022


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 10 giờ ngày 01 tháng 12 năm 2022


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Email: vpchkcxr@gmail.com.


3. Thông tin liên hệ:

 

- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


Phòng Kỹ thuật hạ tầng


Người liên hệ: Ông Trần Văn Kiên - Trưởng phòng Kỹ thuật hạ tầng; Tel: 089.838338.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 - Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp liên quan đến dịch vụ phục vụ hành khách và hành lý trong lĩnh vực hàng không.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Cam kết bố trí nhân viên thu gom xe đẩy hành lý tuẩn thủ các quy định phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại địa phương và Cảng HKQT Cam Ranh.


- Có tối thiểu 08 hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên. Các lao động phải được đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và có giấy chứng nhận huấn luyện kiến thức an ninh hàng không còn hiệu lực tính đến trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá.