11:10, 28/10/2022

Thư mời thầu dịch vụ quản lý vận hành chung cư

Tòa nhà Chung cư Sông Đà Uplaza, số 6 đường Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có quy mô 21 tầng, 01 tum, 01 tầng kỹ thuật, 01 tầng hầm với 162 căn hộ ở, đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm 2012. Ban Quản trị Tòa nhà chung cư đang có nhu cầu hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư Sông Đà theo quy định tại Điều 105 Luật Nhà ở và Thông tư 05/2021/VBHN-BXD của
Bộ Xây dựng.

Thư mời thầu dịch vụ quản lý vận hành chung cư


Tòa nhà Chung cư Sông Đà Uplaza, số 6 đường Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có quy mô 21 tầng, 01 tum, 01 tầng kỹ thuật, 01 tầng hầm với 162 căn hộ ở, đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm 2012. Ban Quản trị Tòa nhà chung cư đang có nhu cầu hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư Sông Đà theo quy định tại Điều 105 Luật Nhà ở và Thông tư 05/2021/VBHN-BXD của
Bộ Xây dựng.


Ban Quản trị tòa nhà chung cư kính mời các đơn vị có chức năng, kinh nghiệm tham gia đăng ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành chung cư Sông Đà. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với TBQT Trần Tường Khuê - Điện thoại: 0868701953 hoặc PBQT Trịnh Hòa Bình - Điện thoại: 0903442836. Hồ sơ đề xuất của đơn vị xin được gửi tới Ban Quản trị chung cư Sông Đà, hạn chậm nhất đến ngày 15-11-2022.


Trân trọng cảm ơn.


BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SÔNG ĐÀ UPLAZA NHA TRANG