11:10, 28/10/2022

Thư mời thầu dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC

Tòa nhà Chung cư Sông Đà Uplaza, số 6 đường Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư, được xây dựng, hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm 2012 có quy mô 21 tầng, 01 tum và 01 tầng hầm. Tòa nhà hiện có hệ thống báo cháy tự động, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy đã được đầu tư đồng bộ.

Thư mời thầu dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC


Tòa nhà Chung cư Sông Đà Uplaza, số 6 đường Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa do Công ty cổ phần Sông Đà Nha Trang làm chủ đầu tư, được xây dựng, hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng từ năm 2012 có quy mô 21 tầng, 01 tum và 01 tầng hầm. Tòa nhà hiện có hệ thống báo cháy tự động, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy đã được đầu tư đồng bộ.


Để đảm bảo công tác bảo trì hệ thống PCCC tại chung cư thường xuyên, kịp thời theo đúng quy định của Luật PCCC; Ban Quản trị tòa nhà chung cư Sông Đà kính mời các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm, đăng ký tham gia dịch vụ bảo trì hệ thống PCCC hàng năm tại chung cư. Hồ sơ năng lực và đề xuất dịch vụ xin được gửi về Ban Quản trị chung cư Sông Đà, số 6 đường Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với TBQT Trần Tường Khuê - Điện thoại: 0868701953 hoặc PBQT Trịnh Hòa Bình - Điện thoại: 0903442836. Hạn nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 15-11-2022.


Xin trân trọng cảm ơn.


BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ SÔNG ĐÀ UPLAZA NHA TRANG