12:03, 31/03/2022

V/v: Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt năm 2022 tại Cảng HKQT Cam Ranh

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp vui lòng truy cập link sau:


(https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-vv-cung-cap-dich-vu-kiem-soat-va-diet-moi-mot-nam-2022-tai-cang-hkqt-cam-ranh)

Thông báo mời chào giá


V/v: Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt năm 2022 tại Cảng HKQT Cam RanhCảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt năm 2022 tại Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với dịch vụ cung cấp vui lòng truy cập link sau:


(https://vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-vv-cung-cap-dich-vu-kiem-soat-va-diet-moi-mot-nam-2022-tai-cang-hkqt-cam-ranh)


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời gian gửi hồ sơ báo giá: Trước 9 giờ ngày 06 tháng 4 năm 2022


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Email: vpchkcxr@gmail.com.


3. Thông tin liên hệ:


- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kế hoạch tài chính. Tel: 098.3735.799


- Người liên hệ: Ông Lê Hòa Khánh - Chuyên viên Kế hoạch.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký hoạt động doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp, Quyết định thành lập đơn vị/ tổ chức hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp liên quan đến hạng mục thực hiện.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.


- Có số năm hoạt động tối thiểu: 04 năm


- Có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm soát và phòng chống dịch hại tại các khu vực cửa khẩu, khu vực hạn chế theo quy định của pháp luật.


- Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự đã hoàn thành về việc cung cấp dịch vụ kiểm soát và diệt mối, mọt với thời gian thực hiện tối thiểu 12 tháng (gửi kèm theo bản sao y bản chính hợp đồng tương tự và hóa đơn VAT để chứng minh).


- Có cam kết cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về quy mô thực hiện, tần suất thực hiện và chất lượng dịch vụ theo quy định.