Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thứ Hai, 28/02/2022, 22:29 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH


Gói thầu: Mua sắm quân tư trang dự bị động viên cho Ban CHQS huyện Khánh Sơn Ban CHQS huyện Khánh Sơn tổ chức Chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm quân tư trang dự bị động viên cho Ban CHQS huyện Khánh Sơn.


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh.


- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.


- Địa điểm: Ban CHQS huyện Khánh Sơn, đường Lê Duẩn, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại: 02583.869214


- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: từ 07 giờ 30 phút ngày 02/3/2022 đến 07 giờ 30 phút ngày 09/3/2022 (trong giờ hành chính).


- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Tổ tư vấn đấu thầu thuộc Ban CHQS huyện Khánh Sơn; điện thoại: 02583.869214 (liên hệ Đồng chí: Nguyễn Huy Phát, số điện thoại: 0977844076).


- Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30 phút ngày 09/3/2022


- Thời điểm mở thầu: Hồ sơ đề xuất được mở công khai lúc 08 giờ 00 phút ngày 09/3/2022 tại Ban CHQS huyện Khánh Sơn; địa chỉ: đường Lê Duẩn, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.


Chỉ dẫn yêu cầu như bản Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh theo thông báo mời chào hàng cạnh tranh.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại Ban CHQS huyện Khánh Sơn; điện thoại: 02583.869214 (liên hệ Đồng chí: Nguyễn Huy Phát, số điện thoại: 0977844076).


Ban CHQS huyện Khánh Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

* Ghi chú: Giá bán Hồ sơ Yêu cầu: 1.000.000 đồng/bộ.

.

các thông tin tiện ích