Thông báo Tổ chức Đấu thầu Dịch vụ trông giữ xe sinh viên

Thứ Sáu, 28/05/2021, 22:30 [GMT+7]

Thông báo Tổ chức Đấu thầu Dịch vụ trông giữ xe sinh viên


Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang thông báo tổ chức đấu thầu dịch vụ trông giữ xe sinh viên như sau:


- Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 28/5/2021 đến 10h30 ngày 10/6/2021


- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 28/5/2021 đến 10h30 ngày 10/6/2021


- Thời gian đóng thầu 10h30 ngày 10/6/2021


Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Hành chính Quản trị - Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang Nguyễn Xiển, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa.


ĐT: 0258.3831166/0988798959 website: www.sptwnt.edu.vn

.

các thông tin tiện ích