11:01, 15/01/2021

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục "Cung cấp vật tư phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện năm 2021 tại Cảng HKQT Cam Ranh".

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


V/v: Cung cấp vật tư phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện năm 2021 tại Cảng HKQT Cam Ranh


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp vật tư phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện năm 2021 tại Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


- Yêu cầu đối với đối với vật tư cung cấp: Vui lòng truy cập theo đường link bên dưới:


(https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moichao-gia-v-v-cung-cap-vat-tu-phuc-vu-cong-tac-bao-tri-bao-duong-trang-thiet-bi-kythuat-phuong-tien-nam-2021-tai-cang-hkqt-cam-ranh)


Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 9 giờ ngày 20 tháng 01 năm 2021


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


Email: vpchkcxr@gmail.com.


2. Thông tin liên hệ:


- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


Phòng Kế hoạch tài chính


Người liên hệ: Ông Lê Hòa Khánh – Chuyên viên Kế hoạch.


Tel: 098.3735.799


3. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp liên quan đến hạng mục thực hiện.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.


- Có cam kết cung cấp toàn bộ vật tư có chủng loại, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng.


- Cam kết cung ứng vật tư đến Cảng HKQT Cam Ranh trong vòng 48 h sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.


- Có tối thiểu 01 hợp đồng tương tự (bản sao y bản chính) cung cấp vật tư bảo dưỡng mà nhà cung cấp đã hoàn thành trong năm 2020.