Thông báo mời chào giá

Thứ Hai, 21/09/2020, 22:53 [GMT+7]

Thông báo mời chào giá


V/v: Lắp đặt hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay FIDS


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Lắp đặt hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay FIDS”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


Vui lòng truy cập đường dẫn sau:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noi-doanh-nghiep/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-lap-dat-he-thong-hien-thi-thong-tin-chuyen-bay-fids


2. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 9h ngày 25 tháng 9 năm 2020


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


* Phòng văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


* Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.


- Email: vpchkcxr@gmail.com


3. Thông tin liên hệ:


- Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Phòng Kỹ thuật hạ tầng; Tel: 0944.800.969


- Người liên hệ: Ông Đinh Nguyễn Nam Khánh.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


- Có tối thiểu 02 hợp đồng tương tự cung cấp màn hình hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) với tổng giá giá trị ≥ 250 triệu đồng gồm:


* Trường hợp 1: Số lượng hợp đồng là 02, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 125 triệu VNĐ


* Trường hợp 2: Số lượng hợp đồng khác 02 : ít nhất 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 125 triệu và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ 250 triệu VNĐ


- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

.

các thông tin tiện ích