Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thứ Tư, 01/01/2020, 00:43 [GMT+7]

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung và tiêu chí như sau:


1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:


- Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa


- Địa chỉ: số 22 đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:


- Tài sản 1: mục đích sử dụng làm cửa hàng bán đồ lưu niệm.


- Tài sản 2: mục đích sử dụng làm quán cà phê.


- Tài sản 3: mục đích sử dụng làm sân bóng cỏ nhân tạo.


3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:


- Tài sản 1: giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 1.368.000.000 đồng.


- Tài sản 2: giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 1.620.000.000 đồng.


- Tài sản 3: giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 540.000.000 đồng.


4. Tiêu chí chọn tổ chức đấu giá tài sản:


- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;


- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;


- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:


+ Kinh nghiệm tổ chức đấu giá: có từ 05 (năm) năm trở lên.


+ Đấu giá viên: có từ 04 (bốn) người trở lên.


- Là các tổ chức đấu giá có trụ sở, chi nhánh tại tỉnh Khánh Hòa.


- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: chi phí cạnh tranh.


- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;


- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thế mạnh của mình phù hợp với tài sản đấu giá cho thuê để lựa chọn.


5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:


- Thời gian nộp hồ sơ (trong giờ hành chính): từ 8 giờ 00 ngày 02/1/2020 đến hết 11 giờ 00 ngày 06/1/2020.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa, số 22 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

.

các thông tin tiện ích