Thông báo mời chào giá về việc sửa chữa xe nâng tự hành NIFTY HR15

Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạn chế hạng mục Sửa chữa xe nâng tự hành NIFTY HR15. Đề nghị các đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Nội dung chào giá theo link đính kèm: https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ketnoi-doanh-nghiep/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-sua-chua-xenang-tu-hanh-nifty-hr15

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Mua sắm hóa chất phục vụ cho Hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller và Hệ thống xử lý nước thải 06 tháng cuối năm 2020 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh".

Thông báo mời chào giá

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Vui lòng truy cập đường dẫn sau: https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noi-doanh-nghiep/thong-bao-moi-chao-gia-v-v-lap-dat-he-thong-hien-thi-thong-tin-chuyen-bay-fids  

 
.

các thông tin tiện ích