Thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn

Gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay phục vụ cho công tác chuyên môn và chuyển đổi số cơ quan Thanh tra tỉnh Khánh Hòa năm 2023 Thanh tra tỉnh tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm máy vi tính xách tay phục vụ cho công tác chuyên môn và chuyển đổi số cơ quan Thanh tra tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau: 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/thong-bao/thongbao-moi-chao-gia-v-v-mua-sam-hoa-chat-phuc-vu-cho-he-thong-dieu-hoakhong-khi-trung-tam-chiller-va-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-06-thang-dau-nam-2023-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh    

Thông báo Về việc báo giá giấy in cho Cơ quan Cục Thuế

THÔNG BÁO Về việc báo giá giấy in cho Cơ quan Cục Thuế Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có nhu cầu về giấy in, cụ thể như sau:

 
.

các thông tin tiện ích