Thông báo đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Phú Yên. Địa chỉ: Số 100 Duy Tân, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên; 2. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.  

Thông báo tham gia đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới

Hội đồng đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới, thành phố Nha Trang kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Nhà nước tham gia đấu giá: quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới.

Thông báo đấu giá tài sản

1, Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Phú Yên. Địa chỉ: Số 100 Duy Tân, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên; 2, Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên. Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

 
.

các thông tin tiện ích