Thông báo V/v tham gia đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới

Hội đồng đấu giá cho thuê quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới, TP. Nha Trang kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Nhà nước tham gia đấu giá: quyền khai thác 02 điểm giữ xe chợ Xóm Mới. - Thời gian trúng đấu giá khai thác điểm giữ xe là 01 năm (12 tháng). - Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ ngày 8/6/2020 đến trước 16 giờ ngày 17/6/2020 trong giờ hành chính tại Văn phòng Ban Quản lý chợ Xóm Mới (số 49 đường Ngô Gia Tự, trên lầu nhà chợ 2 tầng).

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

Hạng mục: Bảo trì, bảo dưỡng các dàn lạnh và hệ thống phụ trợ AHU, FCU cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller năm 2020 - Cảng HKQT Cam Ranh

Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa Thông báo chào hàng cạnh tranh

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa - Tên gói thầu: Mua 01 xe ô tô 07 chổ ngồi loại 2 cầu - Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Đấu thầu rộng rãi trong nước).

 
.

các thông tin tiện ích