Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang thông báo

Thứ Tư, 21/12/2022, 22:05 [GMT+7]
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang thông báo:
 
Niêm yết công khai phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:
 
- Kèm Phương án dự kiến (Đợt 6): 07 trường hợp / 07 thửa.
 
2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND phường Ngọc Hiệp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.
 
3. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 09-12-2022 đến hết ngày 29-12-2022. 
 
4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - số 13B Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.
 
5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang thông báo
.

các thông tin tiện ích