10:11, 11/11/2022

Tin buồn của đồng chí Lâm Đào Tỉnh

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Cam Ranh; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Cam Phước Đông và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Cam Ranh; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Cam Phước Đông và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lâm Đào Tỉnh, đảng viên Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Năm sinh: 10/10/1933

Quê quán: xã Tịnh Thủy, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Tham gia cách mạng: Tháng 01 năm 1948.

Ngày vào Đảng: Ngày 05 tháng 7 năm 1950.

Trú tại: thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:

- Huy chương chống Pháp hạng Nhất.

- Huân chương chống Mỹ hạng Nhất, Nhì, Ba

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Lâm Đào Tỉnh đã từ trần vào hồi: 16 giờ 07 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2022. Hưởng thọ: 90 tuổi.

Linh cữu đồng chí được quàn tại: thôn Thống Nhất, phường Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Lễ nhập quan lúc: 10 giờ, ngày 11 tháng 11 năm 2022.

Lễ viếng bắt đầu lúc: 11 giờ, ngày 11 tháng 11 năm 2022.

Lễ truy điệu lúc: 14 giờ, ngày 13 tháng 11 năm 2022.

Lễ di quan lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2022.

An táng tại Nghĩa trang xã Cam Phước Đông, TP. Cam Ranh.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG