12:06, 29/06/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Phan Thị Trọng

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Vĩnh Nguyên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

TIN BUỒN


Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Vĩnh Nguyên và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Phan Thị Trọng, Đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Năm sinh: 1926.


Quê quán: xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.


Tham gia cách mạng: Tháng 8 năm 1945.


Ngày vào Đảng: Ngày 18 tháng 3 năm 1950.


Trú tại: số 33 Phan Vinh, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.


- Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Phan Thị Trọng đã từ trần vào hồi: 16 giờ, ngày 27 tháng 6 năm 2022. Hưởng thọ: 97 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 33 Phan Vinh, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 7 giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 8 giờ, ngày 28 tháng 6 năm 2022.


Lễ truy điệu lúc: 6 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2022.


Lễ di quan lúc: 7 giờ, ngày 29 tháng 6 năm 2022.


An táng tại Nghĩa trang Hòn Chuông, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG