10:05, 23/05/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Bùi Nguyên Khóa

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phước Long và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phước Long và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Bùi Nguyên Khóa, Đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

 


Năm sinh: 1929.


Quê quán: phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Tham gia cách mạng: Tháng 01 năm 1947.


Ngày vào Đảng: Ngày 16 tháng 11 năm 1949.


Trú tại: số 50 Dương Quảng Hàm, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.


- Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều huy chương, giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Bùi Nguyên Khóa đã từ trần vào hồi: 16 giờ 20 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2022.


Hưởng thọ: 92 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: số 50 Dương Quảng Hàm, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 22 giờ, ngày 22 tháng 5 năm 2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 6 giờ, ngày 23 tháng 5 năm 2022.


Lễ truy điệu lúc: 5 giờ 30, ngày 24 tháng 5 năm 2022.


Lễ di quan lúc: 6 giờ, ngày 24 tháng 5 năm 2022.


Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc, TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG