Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Năm, 17/03/2022, 23:27 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 09/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DV/19E, từ số 0000025 đến số 0001000 của Công ty TNHH TMSX Đại Việt; mã số thuế: 4201834771, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 11 Thu Bồn, Văn Đăng 1, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 10/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AA/20E, từ số 0000097-đến số 0005500 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000198- đến số 0000250 của Công ty TNHH Sea Fish Vietnam; mã số thuế: 4201707558, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 139/11B Nguyễn Thái Học, phường Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 10/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DP/20E, từ số 0000178-đến số 000500 của Công ty TNHH Đại Phát; mã số thuế: 4200804100, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 11/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn CK/20E, từ số 0000021-đến số 0000500 của Công ty TNHH XD & CK Minh Đức; mã số thuế: 4201883070, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Cây Số 5, Quốc Lộ 26 thôn Vân Thạch, xã Ninh Xuân, TX. Ninh Hòa, T. Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 23/02/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CC/13P, từ số 0000143 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng KCC; mã số thuế: 4201544776, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 28-15, Đường A1, KĐT An Bình Tân, phường phước Long, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 28/02/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DT/21E, từ số 0000010 đến số 0000014 của Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Đế Du Thuyền, mã số thuế: 5701725966-002, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 74 Tô Hiệu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 03/3/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TA/18P, từ số 0000054 đến số 0000054 của Công ty TNHH Tuấn Anh Nha Trang, mã số thuế 4201728565, địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

.

các thông tin tiện ích