Thông báo V/v điều chỉnh thời gian chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại địa bàn Nha Trang trong kỳ chi trả tháng 7/2021

Thứ Sáu, 02/07/2021, 22:58 [GMT+7]

Căn cứ công văn số 5692/UBND-KGVX ngày 28/06/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc Phương án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Nhằm đảm bảo thống nhất với ngày chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng của tất cả các xã phường trên địa bàn thành phố Nha Trang, đồng thời tránh xáo trộn trong công tác tổ chức chi trả làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ cho người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn. Được sự thống nhất của Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa xin điều chỉnh thời gian chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng của 13 phường/ xã triển khai thí điểm tại địa bàn Thành phố Nha Trang trong kỳ chi trả tháng 7/2021 như sau:

1. Thời gian chi trả: từ ngày 6/7/2021 đến ngày 8/7/2021.


2. Địa điểm chi trả: vẫn giữ nguyên địa điểm chi trả như trước đây.


3. Địa bàn triển khai thí điểm tại TP Nha Trang:


Phường Vĩnh Hải, phường Vĩnh Trường, xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Lương, phường Vĩnh Thọ, phường Xương Huân, phường Vạn Thắng, phường Phước Tân, phường Phước Tiến, phường Tân Lập, phường Phước Hòa, xã Vĩnh Thạnh, xã Phước Đồng.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0258.3829678


Bưu điện tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo và rất mong nhận được thông cảm vì sự thay đổi trên.

.

các thông tin tiện ích