Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 14/06/2021, 22:22 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng Vss-ID để khám chữa bệnh (KCB) BHYT.


BHXH tỉnh Khánh Hòa thông báo:


Từ 01/6/2021, người bệnh khi đi KCB BHYT được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.


Người dân; người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa cài đặt, sử dụng Vss-ID xin liên hệ BHXH tỉnh Khánh Hòa; BHXH huyện, thị xã, thành phố; Đại lý thu xã, phường; đơn vị sử dụng lao động; UBND xã, phường; Trường học để được hướng dẫn.


Ứng dụng Vss-ID sau khi được cài đặt, sử dụng thì thuộc quyền sở hữu của từng cá nhân; được bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin và quyền hưởng thụ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT cho từng cá nhân. Vss-ID thay thế thẻ BHYT, sổ BHXH; cập nhật đầy đủ, chi tiết mọi dữ liệu của cá nhân về tham gia, thụ hưởng BHXH, BHTN, BHYT; cá nhân thực hiện các giao dịch điện tử, thanh toán với cơ quan BHXH qua Cổng dịch vụ Công quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam.


Trang web BHXH Khánh Hòa: https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx


Đăng ký Vss-ID tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index


Trân trọng!

.

các thông tin tiện ích