Lời cảm tạ của gia đình ông Trần Bình Thuận

Thứ Hai, 26/04/2021, 23:20 [GMT+7]

Lời cảm tạ


Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:


Tỉnh ủy; Thành ủy; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Phước Hải; Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng gia đình thông gia, thân bằng, quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa đã đến chia buồn, phúng viếng, tiến đưa chồng, cha, ông chúng tôi là ông Trần Bình Thuận đến nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những thiếu sót mong quý vị niệm tình thông cảm.

 

Gia đình chúng tôi đồng cảm tạ.

.

các thông tin tiện ích