Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư và Phát triển đảo Hòn Tre thông báo:

Thứ Năm, 12/11/2020, 21:15 [GMT+7]

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư và Phát triển đảo Hòn Tre thông báo:


1. Niêm yết công khai phương án điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với hộ ông Nguyễn Trọng Ngãi và bà Dương Thị Hoài Tước bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Đầu tư và Phát triển đảo Hòn Tre để hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được biết (Đính kèm phương án điều chỉnh bồi thường, hỗ trợ, TĐC).


2. Địa điểm niêm yết: Tại Tổ Đầm Bấy phường Vĩnh Nguyên; Trụ sở UBND phường Vĩnh Nguyên và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2020 đến hết ngày 01 tháng 12 năm 2020.


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Vĩnh Nguyên hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13 A Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư và Phát triển đảo Hòn Tre sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình thẩm định và phê duyệt theo trình tự.

 

.

các thông tin tiện ích