Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí thông báo

Thứ Tư, 11/11/2020, 22:20 [GMT+7]

Thông báo

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí mời hội viên Câu lạc bộ, 7 giờ 30 ngày 14-11-2020 về Câu lạc bộ nghe Đại tá Nguyễn Văn Tôn, Phó Chủ nhiệm chính trị - Học viện Hải quân Nha Trang thông tin một số tình hình Biển Đông thời gian gần đây.


Rất mong hội viên về dự.

.

các thông tin tiện ích