Thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020

Thứ Tư, 27/05/2020, 10:52 [GMT+7]

   THỂ LỆ

Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020

 

Căn cứ Quyết định số 1849/KH-UBND-TP ngày 23/3/2020 của UBND  thành phố Nha Trang ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020; Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức).

 Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là công dân từ 14 tuổi trở lên (ngoại trừ thành viên Ban Tổ chức; Ban Giám khảo; Tổ Thư ký) đều có thể tham gia dự thi.

II. NỘI DUNG HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi: Trả lời 08 câu hỏi về nội dung các Luật có hiệu lực trong năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua đến hết ngày 26/11/2019 (Ban hành kèm theo Thể lệ này).

2. Hình thức thi:

- Bài dự thi thực hiện bằng hình thức đánh máy, chữ tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 hoặc viết tay rõ ràng, sạch đẹp trên khổ giấy A4, đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển.

 Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác); số điện thoại liên hệ của người dự thi. Ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản Luật có hiệu lực năm 2020.

- Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung:

- Bài dự thi phải đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức (Nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng).

- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

2. Số lượng bài dự thi: Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

3. Bài dự thi không hợp lệ:

- Bài của người không thuộc đối tượng dự thi;

- Bài dự thi có nội dung sao chép của người khác dưới mọi hình thức;

- Bài dự thi có nội dung vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác;

- Bài dự thi gửi quá thời hạn quy định.

4. Lưu trữ các bài dự thi: Phòng Tư pháp thành phố lưu giữ các bài dự thi. Bài dự thi đạt giải có thể được đăng tải, giới thiệu trên các Cổng thông tin điện tử của thành phố và UBND các xã, phường; hệ thống truyền thanh thành phố và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian tổ chức và tổng kết cuộc thi:

- Ban Tổ chức Cuộc thi thành phố phổ biến cuộc thi trên địa bàn thành phố.

- Tổng kết và trao giải vào ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 09/11/2020.

2. Thời gian, địa chỉ gửi bài, nhận bài dự thi:

a) Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 15/6/2020 đến trước 17h00’ ngày 15/9/2020.                   

b) Bài dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Phòng Tư pháp thành phố Nha Trang theo địa chỉ: 114 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Phòng 2.19) hoặc:

- Nộp bài dự thi tại UBND xã, phường, nơi mình cư trú nếu cư trú trên địa bàn thành phố Nha Trang.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố nộp bài dự thi tại cơ quan, đơn vị mình công tác, làm việc.

- Giáo viên, học sinh, sinh viên cư trú trên địa bàn thành phố nộp bài tại nơi mình học tập, công tác.

Các cơ quan, đơn vị, các Trường học, các Công ty trên địa bàn thành phố; UBND các xã, phường có trách nhiệm tập hợp và nộp bài dự thi về Phòng Tư pháp thành phố trước 17h00’ ngày 15/9/2020.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Tất cả các giải thưởng đều kèm theo: 01 bộ sách các văn bản Luật có hiệu lực trong năm 2020; 01 cặp sách có in logo Cuộc thi và quà của các nhà tài trợ (nếu có).

Cụ thể như sau:

1. Giải tập thể:

- 01 giải nhất, trị giá: 1.400.000 đồng.

- 03 giải nhì, mỗi giải trị giá: 1.200.000 đồng.

- 05 giải ba, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng.

- 15 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 800.000 đồng.

- 02 giải phụ, mỗi giải trị giá: 150.000 đồng.

2. Giải cá nhân:

- 01 giải nhất, trị giá: 800.000 đồng.

- 05 giải nhì, mỗi giải trị giá: 600.000 đồng.

- 15 giải ba, mỗi giải trị giá: 400.000 đồng.

- 25 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 200.000 đồng.

- 02 giải phụ, mỗi giải trị giá: 150.000 đồng.

Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh, tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải.

3. Hình thức thưởng

 Ban Tổ chức Cuộc thi tặng Giấy khen và giải thưởng Cuộc thi cho các tập thể và cá nhân có bài thi đạt giải.

4. Các hình thức khen thưởng khác: Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân khác có thành tích trong việc đóng góp, hỗ trợ vật chất và các điều kiện đảm bảo khác góp phần tổ chức thành công Cuộc thi.

5. Nguồn kinh phí

Kinh phí chi giải thưởng từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp của các nhà tài trợ (nếu có).

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ban Tổ chức Cuộc thi công bố kết quả Cuộc thi, tập thể và cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả Cuộc thi. Hết thời hạn trên Ban Tổ chức không xem xét, giải quyết./.

 

BỘ CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU CÁC VĂN BẢN LUẬT

CÓ HIỆU LỰC NĂM 2020

 

Câu 1. Tính đến hết ngày 26/11/2019 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua bao nhiêu Luật có hiệu lực trong năm 2020. Trình bày cụ thể bố cục của các Luật này.

Câu 2. Các loại giấy tờ xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam được quy định trong Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Câu 3. Các địa điểm nào không uống rượu bia được quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Câu 4. Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự được quy định như thế nào trong Luật Thi hành án hình sự.

Câu 5. Quản lý nuôi chó, mèo như thế nào cho đúng theo quy định trong Luật Chăn nuôi.

Câu 6. Giám sát đầu tư của cộng đồng được quy định ra sao trong Luật Đầu tư công.

Câu 7. Quy định về độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình theo quy định trong Luật Lực lượng dự bị động viên.

Câu 8. Đánh giá tình hình hiểu biết và chấp hành pháp luật hiện nay của người dân trên địa bàn thành phố Nha Trang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

.

các thông tin tiện ích