Thông báo

Thứ Hai, 02/12/2019, 23:27 [GMT+7]

Thông báo


Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang thông báo


1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:


- Kèm phương án dự kiến (Đợt 2): 15 trường hợp


2. Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND xã Vĩnh Ngọc và Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa.


3. Thời gian niêm yết: 20 ngày kể từ ngày 28-11-2019 đến hết ngày 17-12-2019.


4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND xã Vĩnh Ngọc hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa – Số 13A Hoàng Hoa Thám, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang.


5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự.

 

.

các thông tin tiện ích