Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 24/03/2019, 21:05 [GMT+7]

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


Thực hiện Công văn số 2540-CV/TU, ngày 1-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên, trong đó, Thường trực tỉnh ủy đã giao Thành ủy Nha Trang và Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự định kỳ cho cán bộ, sỹ quan cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn TP. Nha Trang từ tháng 4-2019, do đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy không còn nhiệm vụ tổ chức Hội nghị thời sự định kỳ hàng tháng, chỉ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tiếp xúc cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn TP. Nha Trang một năm 2 lần (thời gian vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm). Đề nghị các đồng chí cán bộ, sỹ quan cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn TP. Nha Trang liên hệ với Thành ủy Nha Trang và Đảng ủy Quân sự tỉnh để dự nghe thời sự. Thẻ nghe thời sự do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cấp, không còn giá trị sử dụng.


 

.

các thông tin tiện ích