Lời cảm tạ của gia đình ông Ngô Hà Thanh

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ sâu sắc đến: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, UBND TP. Nha Trang; Đảng ủy, UBND phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang; Tổng Công ty Điện lực miền Trung; Các công ty Điện lực và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Trường Đại học Nha Trang thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: "Nghiên cứu sản xuất chitin phân tử lượng thấp có hoạt tính sinh học và bước đầu thử nghiệm trong bảo quản cá Ngừ chù (Auxis thazard) nguyên liệu",

Tin buồn của gia đình ông Ngô Hà Thanh

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam P. Vạn Thắng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 
.

các thông tin tiện ích