Công ty CP Thành Phố Mới KH thông báo thay đổi đại diện pháp luật và thay đổi trụ sở công ty

- Kể từ ngày 22/7/2022, CÔNG TY CP THÀNH PHỐ MỚI KH thay đổi: 1. Đại diện pháp luật: ông Phùng Văn Phong - Tổng Giám đốc (thay thế cho ông Phạm Mạnh Hùng - Nguyên Tổng Giám đốc). 2. Trụ sở công ty: 134 Điện Biên Phủ , phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà thay thế cho địa chỉ cũ: 16c Pauster, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.  

Tin buồn của gia đình ông Trần Đình Cấp

Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Vĩnh Phước và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí TRẦN ĐÌNH CẤP, sinh ngày 17/6/1936, quê quán: xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

 
.

các thông tin tiện ích