Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội HQS

Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang ("HQL") thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Sau đây là một số nội dung liên quan đến thông tin dự án

Câu lạc bộ Hưu trí thông báo

Kính mời hội viên Câu lạc bộ, 7 giờ 30 ngày 15-4-2021 về Câu lạc bộ nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin một số tình hình thời sự - tình hình kinh tế, xã hội quý I của tỉnh.

Thông báo về việc nhận lại tài sản, vật dụng mà không phải thuộc diện cưỡng chế

Kính gửi: Bà Hồng Kim Yến - Tổng GĐ Công ty CP Nha Trang Sao. Địa chỉ thường trú: Số 497 đường Nguyễn Văn Luông, phường 12, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ trụ sở chính: Số 27 Lê Quý Đôn, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.  

 
.

các thông tin tiện ích