Sự đồng thuận của người dân với dự án

Những ngày đầu của tháng Chạp, công trường thi công Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang tại khu vực phường Vĩnh Phước và Vĩnh Thọ, không khí làm việc hết sức nhộn nhịp và khẩn trương.

Câu lạc bộ Hưu trí thông báo

Câu lạc bộ Hưu trí kính mời hội viên Câu lạc bộ, 7 giờ 30 phút, ngày 15-1-2021 về Câu lạc bộ nghe thời sự: một số tình hình an ninh Quốc phòng trong nước và khu vực, do Đại tá Trịnh Việt Thành, Chính ủy – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa thông báo.

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Ngành: Khai thác thủy sản Mã số: 9620304 Của nghiên cứu sinh: Đỗ Đình Minh Được tổ chức vào hồi: 14 giờ, ngày 10 tháng 01 năm 2020 Tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

 
.

các thông tin tiện ích