Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông báo tổ chức chương trình khuyến mãi

Kể từ ngày 01/9/2015, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã chính thức đưa Trung tâm chăm sóc khách hàng sử dụng điện với đầu số 19001909 vào hoạt động phục vụ Quý khách...

Tin buồn của gia đình đồng chí Châu Ngọc Mễ

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha  Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN P. Phước Tiến và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:    

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land thông báo

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land đã được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận, cho phép nhận chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở ao tầng kết hợp thương mại dịch vụ theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư...

 
.

các thông tin tiện ích