Thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Tư, 05/10/2022, 23:11 [GMT+7]

Công ty TNHH Trường Nông Trại xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành CL 822327, thửa đất số: 88, tờ bản đồ số: 15; địa chỉ: thôn Phú Cang 1 Bắc, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT-15464 do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cấp ngày 22-1-2018.


Nay ai nhặt được hoặc có thông tin gì về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên xin liên hệ ông: Nguyễn Thành Độ - Giám đốc Công ty TNHH Trường Nông Trại, số điện thoại: 0983.368507.

.

các thông tin tiện ích