11:03, 03/03/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 25/01/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/11P, từ số 0000064 đến số 00000500 của Công ty TNHH Hưng Phát, mã số thuế 4200554387, địa chỉ trụ sở kinh doanh số 05 Phan Chu Trinh. Phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 25/01/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/11P, từ số 0000064 đến số 00000500 của Công ty TNHH Hưng Phát, mã số thuế 4200554387, địa chỉ trụ sở kinh doanh số 05 Phan Chu Trinh. Phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 18/02/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HL/16P, từ số 0000018 đến số 00000250 của Công ty TNHH Phúc Hòa Lợi, mã số thuế 4201654715, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 53 Phan Chu Trinh, phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 18/02/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VG/16P, từ số 000006 đến số 00000250 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Viết Gia, mã số thuế 4201590229, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 421Trường Chinh, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 18/02/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000018 đến số 0000050 của Công ty TNHH Một thành viên Thủy Bộ Miền Nam, mã số thuế 4201226685, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đại lộ Đông Tây, TDP Tân Hải, TT Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 23/02/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn CP/19E, từ số 0000052 đến số 0001000 của Công ty TNHH XD và TM Phát Cường Phát, mã số thuế 4201832333, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tân Hải, TT Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 18/01/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 63311 đến số 63350 của Công ty TNHH MTV Ba Đình Cam Ranh, mã số thuế 4201804953, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Bình Ba Đông, xã Cam Bình, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 23/02/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DC/19E, từ số 0000001 đến số 0001000 của Công ty TNHH Vật liệu Composites Kim Cương Đại Cát, mã số thuế 4201835574, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 334 Nguyễn Trọng Kỷ, Phường Cam Lợi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 25/02/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0082173 đến số 0082200 của Công ty TNHH Cơ điện lạnh TL, mã số thuế 4201750916, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Bắc Vĩnh, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 25/02/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0082173 đến số 0082200 của Công ty TNHH XD Quang Đức, mã số thuế 4201564074, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 14 Lê Thánh Tông, tổ dân phố Hòa Bình, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 25/02/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QT/11P, từ số 990 đến số 2500 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn QT/20E, từ số 01 đến số 0300 của DNTN Quốc Tài, mã số thuế 4200455072, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2250 Hùng Vương, TDP Ngô Mây, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 25/02/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TT/19P, từ số 128 đến số 250 của DNTN Thanh Thủy, mã số thuế 4200483009, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 222 Hùng Vương, phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.