Công ty Cổ phần Du lịch Trí Nguyên – Nha Trang thông báo mất giấy tờ

Thứ Sáu, 18/03/2022, 23:10 [GMT+7]

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ


Công ty Cổ phần Du lịch Trí Nguyên – Nha Trang, địa chỉ Đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có làm mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số hiệu Giấy chứng nhận là BV 412823, số vào sổ cấp GCN là CT-08402; được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 28/5/2015 cho Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên – Nha Trang (hiện nay là Công ty Cổ phần Du lịch Trí Nguyên – Nha Trang) thửa đất số 01, tờ bản đồ số 313/2014/TĐ.BĐ; địa chỉ: Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; diện tích 383549,4m2; mục đích sử dụng: Đất ở: đến ngày 18/01/2062; Người mua biệt thự, căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại đô thị (không hình thành đơn vị ở) được sử dụng ổn định lâu dài. Đất thương mại, dịch vụ và Đất rừng phòng hộ: đến ngày 18/01/2062.


Vậy ai nhặt được xin vui lòng liên hệ ông Trần Đình Chín, số điện thoại: 0913301766. Chân thành cảm ơn.

.

các thông tin tiện ích